SÄKRA Tjänstereseförsäkring

Teckna förmånliga tjänstereseförsäkringar för dig och dina anställda

Tillsammans med Säkra och Gouda har vi tagit fram en tjänstereseförsäkringar som är anpassade för tjänsteresor för mindre mindre företag:

Kort om SÄKRAs tjänstereseförsäkring
 • En av marknadens bästa tjänstereseförsäkring
 • Omfattar alla som reser på uppdrag av det försäkrade företaget
 • Försäkringen gäller upp till 365 dagar i en följd
 • Gäller i hela världen (följer dock UD:s reseavrådan men möjlighet finns även att utöka försäkringen i riskländer)
 • Alla verksamheter kan omfattas
 • Gäller helt utan självrisk
 • Gäller även vid närresor och dagliga resor som ingår i den försäkrades dagliga verksamhet
 • Gäller för 45 dagars semester i anslutning till tjänsteresa
 • Höga kapitalbelopp vid invaliditet och dödsfall, även vid sjukdom och smitta
 • Inkluderar moment som är anpassade efter dagens resebehov och skapar trygghet för arbetsgivaren
 • Extra moment som inte finns hos de traditionella tjänstereseförsäkringarna på marknaden
 • Konkurrenskraftiga premier
Kort om Gouda Reseförsäkring
 • Specialister på reseförsäkring
 • Gouda erbjuder en egen skandinavisk alarmcentral ”Gouda Alarm”, som har öppet 24/7/365
 • Alarmsamtal besvaras i snitt inom 20 sekunder
 • Skandinaviskt talande personal som behärskar totalt 20 olika språk
 • Läkarexpertis på plats
 • Erbjuder sjukvårdsupplysning
 • Medicinsk- och krishanteringsteam
 • Anslutna till internationellt nätverk
 • Erbjuder assistans worldwide
 • Möjlighet att ställa ut betalningsgarantier till vårdgivare
 • Lokala skadeavdelningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland
 • Snabb hantering av begäran om visum- och försäkringsintyg, inom 24 h
 • Korta väntetider på inkomna telefonsamtal
 • Gouda erbjuder även försäkring för utlandsstationerad personal och utländska besökare = Detta innebär att arbetsgivaren kan försäkra sin personal och gäster på ett och samma ställe
 • Försäkringstagarens anställda / familj erhåller Goudarabatt vid köp av privata reseförsäkringar

Försäkringen kan nytecknas av företag upp till 20 mkr i omsättning, förnyas upp till 30 mkr.

Försäkringsgivare W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial. / Berkley

Avtalsnummer 147556