Säkra Tillverkande företag

Företagsförsäkring från 400 kr / månad

Företagsförsäkring för fabriker och tillverkande företag– Säkra Fabriken

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som är verksam inom tillverkning.

Som försäkringstagare skyddas du mot vanliga incidenter som maskinavbrott, inbrott, stöld, brand och skadegörelse. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

Vad som ingår och mer information

Säkra fabriken är anpassad för tillverkande företag som omsätter upp till 20 miljoner kronor per år. Försäkringen är utvecklad i samarbete med Berkley, en global försäkringskoncern med lokalt fokus, som är experter på att se till att avbrottet för din verksamhet blir så kort som möjligt om något händer.

Egendom

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning. Ritningar, arkivalier, dataprogram upp till 100.000 kr. Hyrd lokal, glas, skylt, markis mm upp till 250.000 kr.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar egendomsskada upp till 100% av årsomsättningen, maskinavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år. Omhändertagen egendom upp till 2 miljoner kr.

Övrigt

Rättsskydd, maskin upp till 500.000 kr, transport med egna fordon, kranlyft, trucktransport upp till 100.000 kronor, utställningsförsäkring, kundolycksfall upp till 50.000 kr, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.