Säkra Konsult

Företagsförsäkring från 300 kr / månad

Företagsförsäkringen för Konsultverksamhet – Säkra Konsulten

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som driver konsultverksamhet.

Som försäkringstagare skyddas du mot vanliga incidenter som inbrott, stöld, brand och skadegörelse samt branschspecifika problem som rör konsultverksamheten. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

Vad som ingår och mer information

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning. Ritningar, arkivalier, dataprogram upp till 100.000 kr. Hyrd lokal, glas, skylt, markis mm upp till 250.000 kr.

Egendom

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning. Ritningar, arkivalier, dataprogram upp till 100.000 kr. Hyrd lokal, glas, skylt, markis mm upp till 250.000 kr.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar skada upp till 100% av årsomsättningen, maskinavbrott, epidemiavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år, konsultansvar rådgivande konsult upp till 500.000 kr.

Reseförsäkring*

Max 300 dagar / 20 anställda utan självrisk
*Försäkringsgivare för tjänstereseförsäkring är Europæiske Rejseforsikring A/S, CVR-nr 62940514, genom Europeiska ERV Filial. Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet.

Övrigt

Rättsskydd, skattemål, miljöbrott, transport, ustställningsförsäkring, kundolycksfall, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.