Säkra E-handel

Företagsförsäkring från 300 kr / månad

Företagsförsäkring för E-handel – Säkra Butiken

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som driver en butik och / eller är verksam inom handel och försäljning.

Som försäkringstagare skyddas du mot de vanligaste problemen som inbrott, stöld, brand och skadegörelse. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

Vad som ingår och mer information

Säkra butiken är anpassad för företag inom handel och försäljning som omsätter upp till 20 miljoner kronor per år. Försäkringen är utvecklad i samarbete med Berkley, en global försäkringskoncern med lokalt fokus, som är experter på att se till att avbrottet för din verksamhet blir så kort som möjligt om något händer.

Egendom

Maskiner, inventarier, varor i kyl och frys, ägd, hyrd, leasad egendom mm.
Upp till 50% av årsomsättning.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar skada upp till 100% av årsomsättningen. Maskinavbrott, epidemiavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år.

Övrigt

Rättsskydd, skattemål, miljöbrott, transport, ustställningsförsäkring, kundolycksfall, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.