SÄKRA Årsreseförsäkring

Teckna förmånlig reseförsäkring för dig och dina anställda

Tillsammans med Säkra och Gouda har vi tagit fram en reseförsäkring som är anpassade för tjänsteresor för mindre mindre företag:

Kort om SÄKRAs Årsreseförsäkring
 • Kompletterande reseförsäkring för de anställda samt medresande familj under samtliga privata resor under året
 • Premie: 500 SEK/familj
 • Goudas Årsreseförsäkring erbjuder reseskydd i 90 dagar
 • Utökat försäkringsskydd för återbetalning av resekostnad eller ersättningsresa utöver vad hemförsäkringen ersätter
 • Om något plötsligt och oförutsett inträffar som gör att den försäkrade missar sin avresa eller hemresa, ersätter vår försäkring nya flygbiljetter och andra eventuella merkostnader
 • Avbeställningsförsäkring ingår för hela familjen vid akut sjukdom eller olycksfall hos den försäkrade, nära anhörig eller person som den försäkrade ska besöka
 • Om den försäkrades bagage försenas vid utresan med mer än 6 timmar lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader
Kort om Gouda Reseförsäkring
 • Specialister på reseförsäkring
 • Gouda erbjuder en egen skandinavisk alarmcentral ”Gouda Alarm”, som har öppet 24/7/365
 • Alarmsamtal besvaras i snitt inom 20 sekunder
 • Skandinaviskt talande personal som behärskar totalt 20 olika språk
 • Läkarexpertis på plats
 • Erbjuder sjukvårdsupplysning
 • Medicinsk- och krishanteringsteam
 • Anslutna till internationellt nätverk
 • Erbjuder assistans worldwide
 • Möjlighet att ställa ut betalningsgarantier till vårdgivare
 • Lokala skadeavdelningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland
 • Snabb hantering av begäran om visum- och försäkringsintyg, inom 24 h
 • Korta väntetider på inkomna telefonsamtal
 • Gouda erbjuder även försäkring för utlandsstationerad personal och utländska besökare = Detta innebär att arbetsgivaren kan försäkra sin personal och gäster på ett och samma ställe
 • Försäkringstagarens anställda / familj erhåller Goudarabatt vid köp av privata reseförsäkringar

Försäkringen kan nytecknas av företag upp till 20 mkr i omsättning, förnyas upp till 30 mkr.

Försäkringsgivare W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial. / Berkley

Avtalsnummer 147556