December 23, 2023

Säkra Motorfordon

10% rabatt på motorfordonsförsäkringar

Fordonsförsäkring för företag – Säkra Motorfordon

Tillsammans med Säkra och Moderna har vi tagit fram en motorförsäkring som ditt företag kan känna sig trygg med om olyckan skulle vara framme.

Försäkringen kan tecknas för personbil, lätt lastbil, lätt släp, husvagn och husbil ägd av juridisk person eller enskild firma samt personbil och lätt lastbil för yrkesmässig uthyrning.

Tre anledningar varför du ska välja vår motorförsäkring:

 • Välj din egen verkstad
 • Snabb och smidig skadehantering
 • Specialiserade skadereglerare

Vad som ingår och mer information

 • Har du företagsförsäkring via Säkra betalar du bara en självrisk när du råkar ut för en skada där bägge försäkringarna träder i kraft
 • Alltid fri körsträcka
 • Allriskförsäkring ingår för plötsliga och oförutsedda skador i kupé samt lastutrymme
 • Har du ett släp med påmonterad Skylift eller stor maskin på hjul (högtryckstvätt/kompressor) behövs en specialförsäkring

Tänk på att de allra flesta maskiner och truckar måste ha en trafikförsäkring oavsett vart de körs

Normalasjälvrisker
 • B
 • Trafik 0,05 Bb.
 • Delkasko 0,05 Bb.
 • Rättsskydd 20% av kostnaden, dock lägst 0,05 Bb.
 • Vagnskada 0,1 Bb.
  Bb. = Basbelopp
Trafikförsäkring

Om ditt fordon orsakar en olycka ger trafikförsäkringen ersättning om förare, passagerare eller andra personer skadas. Försäkringen ersätter också skador på någon annans egendom.

Vagnskada

Vagnskadeförsäkring täcker skador på själva bilen, exempelvis kaross-, lack och plåtskador.

Delkasko
 • Brand
 • Glas
 • Stöld inklusive skadegörelse
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Maskinskada (gäller personbil/lätt lastbil)
 • Djurkollision
 • Kris
 • Allrisk
Tilläggsförsäkringar (ingår EJ)
 • Avbrott (hyrbil)
 • Trafikolycksfall
 • Egendom i bil
 • Avställningsförsäkring (avställd bil)

December 23, 2023

SÄKRA Årsreseförsäkring

Teckna förmånlig reseförsäkring för dig och dina anställda

Tillsammans med Säkra och Gouda har vi tagit fram en reseförsäkring som är anpassade för tjänsteresor för mindre mindre företag:

Kort om SÄKRAs Årsreseförsäkring
 • Kompletterande reseförsäkring för de anställda samt medresande familj under samtliga privata resor under året
 • Premie: 500 SEK/familj
 • Goudas Årsreseförsäkring erbjuder reseskydd i 90 dagar
 • Utökat försäkringsskydd för återbetalning av resekostnad eller ersättningsresa utöver vad hemförsäkringen ersätter
 • Om något plötsligt och oförutsett inträffar som gör att den försäkrade missar sin avresa eller hemresa, ersätter vår försäkring nya flygbiljetter och andra eventuella merkostnader
 • Avbeställningsförsäkring ingår för hela familjen vid akut sjukdom eller olycksfall hos den försäkrade, nära anhörig eller person som den försäkrade ska besöka
 • Om den försäkrades bagage försenas vid utresan med mer än 6 timmar lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader
Kort om Gouda Reseförsäkring
 • Specialister på reseförsäkring
 • Gouda erbjuder en egen skandinavisk alarmcentral ”Gouda Alarm”, som har öppet 24/7/365
 • Alarmsamtal besvaras i snitt inom 20 sekunder
 • Skandinaviskt talande personal som behärskar totalt 20 olika språk
 • Läkarexpertis på plats
 • Erbjuder sjukvårdsupplysning
 • Medicinsk- och krishanteringsteam
 • Anslutna till internationellt nätverk
 • Erbjuder assistans worldwide
 • Möjlighet att ställa ut betalningsgarantier till vårdgivare
 • Lokala skadeavdelningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland
 • Snabb hantering av begäran om visum- och försäkringsintyg, inom 24 h
 • Korta väntetider på inkomna telefonsamtal
 • Gouda erbjuder även försäkring för utlandsstationerad personal och utländska besökare = Detta innebär att arbetsgivaren kan försäkra sin personal och gäster på ett och samma ställe
 • Försäkringstagarens anställda / familj erhåller Goudarabatt vid köp av privata reseförsäkringar

Försäkringen kan nytecknas av företag upp till 20 mkr i omsättning, förnyas upp till 30 mkr.

Försäkringsgivare W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial. / Berkley

Avtalsnummer 147556

December 23, 2023

SÄKRA Tjänstereseförsäkring

Teckna förmånliga tjänstereseförsäkringar för dig och dina anställda

Tillsammans med Säkra och Gouda har vi tagit fram en tjänstereseförsäkringar som är anpassade för tjänsteresor för mindre mindre företag:

Kort om SÄKRAs tjänstereseförsäkring
 • En av marknadens bästa tjänstereseförsäkring
 • Omfattar alla som reser på uppdrag av det försäkrade företaget
 • Försäkringen gäller upp till 365 dagar i en följd
 • Gäller i hela världen (följer dock UD:s reseavrådan men möjlighet finns även att utöka försäkringen i riskländer)
 • Alla verksamheter kan omfattas
 • Gäller helt utan självrisk
 • Gäller även vid närresor och dagliga resor som ingår i den försäkrades dagliga verksamhet
 • Gäller för 45 dagars semester i anslutning till tjänsteresa
 • Höga kapitalbelopp vid invaliditet och dödsfall, även vid sjukdom och smitta
 • Inkluderar moment som är anpassade efter dagens resebehov och skapar trygghet för arbetsgivaren
 • Extra moment som inte finns hos de traditionella tjänstereseförsäkringarna på marknaden
 • Konkurrenskraftiga premier
Kort om Gouda Reseförsäkring
 • Specialister på reseförsäkring
 • Gouda erbjuder en egen skandinavisk alarmcentral ”Gouda Alarm”, som har öppet 24/7/365
 • Alarmsamtal besvaras i snitt inom 20 sekunder
 • Skandinaviskt talande personal som behärskar totalt 20 olika språk
 • Läkarexpertis på plats
 • Erbjuder sjukvårdsupplysning
 • Medicinsk- och krishanteringsteam
 • Anslutna till internationellt nätverk
 • Erbjuder assistans worldwide
 • Möjlighet att ställa ut betalningsgarantier till vårdgivare
 • Lokala skadeavdelningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland
 • Snabb hantering av begäran om visum- och försäkringsintyg, inom 24 h
 • Korta väntetider på inkomna telefonsamtal
 • Gouda erbjuder även försäkring för utlandsstationerad personal och utländska besökare = Detta innebär att arbetsgivaren kan försäkra sin personal och gäster på ett och samma ställe
 • Försäkringstagarens anställda / familj erhåller Goudarabatt vid köp av privata reseförsäkringar

Försäkringen kan nytecknas av företag upp till 20 mkr i omsättning, förnyas upp till 30 mkr.

Försäkringsgivare W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial. / Berkley

Avtalsnummer 147556

December 23, 2023

Säkra Tillverkande företag

Företagsförsäkring från 400 kr / månad

Företagsförsäkring för fabriker och tillverkande företag– Säkra Fabriken

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som är verksam inom tillverkning.

Som försäkringstagare skyddas du mot vanliga incidenter som maskinavbrott, inbrott, stöld, brand och skadegörelse. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

Vad som ingår och mer information

Säkra fabriken är anpassad för tillverkande företag som omsätter upp till 20 miljoner kronor per år. Försäkringen är utvecklad i samarbete med Berkley, en global försäkringskoncern med lokalt fokus, som är experter på att se till att avbrottet för din verksamhet blir så kort som möjligt om något händer.

Egendom

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning. Ritningar, arkivalier, dataprogram upp till 100.000 kr. Hyrd lokal, glas, skylt, markis mm upp till 250.000 kr.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar egendomsskada upp till 100% av årsomsättningen, maskinavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år. Omhändertagen egendom upp till 2 miljoner kr.

Övrigt

Rättsskydd, maskin upp till 500.000 kr, transport med egna fordon, kranlyft, trucktransport upp till 100.000 kronor, utställningsförsäkring, kundolycksfall upp till 50.000 kr, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.

December 23, 2023

Säkra Kontoret

Företagsförsäkring från 300 kr / månad

Företagsförsäkringen för kontorsverksamheter – Säkra Kontoret

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som driver kontorsverksamhet.

Som försäkringstagare skyddas du mot vanliga incidenter som inbrott, stöld, brand och skadegörelse samt branschspecifika problem som rör konsultverksamheten. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

Vad som ingår och mer information

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning. Ritningar, arkivalier, dataprogram upp till 100.000 kr. Hyrd lokal, glas, skylt, markis mm upp till 250.000 kr.

Egendom

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning. Ritningar, arkivalier, dataprogram upp till 100.000 kr. Hyrd lokal, glas, skylt, markis mm upp till 250.000 kr.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar skada upp till 100% av årsomsättningen, maskinavbrott, epidemiavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år, konsultansvar rådgivande konsult upp till 500.000 kr.

Reseförsäkring*

Max 300 dagar / 20 anställda utan självrisk
*Försäkringsgivare för tjänstereseförsäkring är Europæiske Rejseforsikring A/S, CVR-nr 62940514, genom Europeiska ERV Filial. Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet.

Övrigt

Rättsskydd, skattemål, miljöbrott, transport, ustställningsförsäkring, kundolycksfall, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.

December 23, 2023

Säkra Konsult

Företagsförsäkring från 300 kr / månad

Företagsförsäkringen för Konsultverksamhet – Säkra Konsulten

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som driver konsultverksamhet.

Som försäkringstagare skyddas du mot vanliga incidenter som inbrott, stöld, brand och skadegörelse samt branschspecifika problem som rör konsultverksamheten. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

Vad som ingår och mer information

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning. Ritningar, arkivalier, dataprogram upp till 100.000 kr. Hyrd lokal, glas, skylt, markis mm upp till 250.000 kr.

Egendom

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning. Ritningar, arkivalier, dataprogram upp till 100.000 kr. Hyrd lokal, glas, skylt, markis mm upp till 250.000 kr.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar skada upp till 100% av årsomsättningen, maskinavbrott, epidemiavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år, konsultansvar rådgivande konsult upp till 500.000 kr.

Reseförsäkring*

Max 300 dagar / 20 anställda utan självrisk
*Försäkringsgivare för tjänstereseförsäkring är Europæiske Rejseforsikring A/S, CVR-nr 62940514, genom Europeiska ERV Filial. Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet.

Övrigt

Rättsskydd, skattemål, miljöbrott, transport, ustställningsförsäkring, kundolycksfall, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.

December 23, 2023

Säkra Hantverk och Verkstad

Företagsförsäkring från 300 kr / månad

Företagsförsäkringen för dig som driver verksamhet inom verkstad eller jobbar med hantverk – Säkra Verkstaden

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som är verksam inom hantverk, reparation och service.

Som försäkringstagare skyddas du mot vanliga incidenter som inbrott, stöld, brand, skadegörelse samt ansvar för kundens egendom. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

Vad som ingår och mer information

Säkra Verkstaden är anpassad för företag inom hantverk, reparation och service som omsätter upp till 20 miljoner kronor per år. Försäkringen är utvecklad i samarbete med Berkley, en global för- säkringskoncern med lokalt fokus, som är experter på att se till att avbrottet för din verksamhet blir så kort som möjligt om något händer.

Egendom

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning. Ritningar, arkivalier, dataprogram upp till 100.000 kr. Hyrd lokal, glas, skylt, markis mm upp till 250.000 kr.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar egendomsskada upp till 100% av årsom- sättningen, maskinavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år. Omhändertagen egendom upp till 2 miljoner kr.

Övrigt

Rättsskydd, skattemål, miljöbrott, transport, utställningsförsäkring, kundolycksfall, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.

December 23, 2023

Säkra Butiken

Företagsförsäkring från 300 kr / månad

Företagsförsäkring för butik och handel – Säkra Butiken

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som driver en butik och / eller är verksam inom handel och försäljning.

Som försäkringstagare skyddas du mot de vanligaste problemen som inbrott, stöld, brand och skadegörelse. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

Vad som ingår och mer information

Säkra butiken är anpassad för företag inom handel och försäljning som omsätter upp till 20 miljoner kronor per år. Försäkringen är utvecklad i samarbete med Berkley, en global försäkringskoncern med lokalt fokus, som är experter på att se till att avbrottet för din verksamhet blir så kort som möjligt om något händer.

Egendom

Maskiner, inventarier, varor i kyl och frys, ägd, hyrd, leasad egendom mm.
Upp till 50% av årsomsättning.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar skada upp till 100% av årsomsättningen. Maskinavbrott, epidemiavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år.

Övrigt

Rättsskydd, skattemål, miljöbrott, transport, ustställningsförsäkring, kundolycksfall, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.

December 23, 2023

Säkra Entreprenaden

Företagsförsäkring från 440 kr / månad

Företagsförsäkring för byggbolag – Säkra Entreprenaden

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som driver verksamhet inom entreprenad och bygg.

Som försäkringstagare skyddas du mot incidenter som maskinhaveri, stöld, brand och skadegörelse på arbetsplatsen. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

Vad som ingår och mer information

Säkra Entreprenaden är anpassad för entreprenörer och byggföretag som omsätter upp till 20 miljoner kronor per år. Försäkringen är utvecklad i samarbete med Berkley, en global försäkringskoncern med lokalt fokus, som är experter på att se till att avbrottet för din verksamhet blir så kort som möjligt om något händer.

Egendom

Maskiner, inventarier, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar skada upp till 100% av årsomsättningen, maskinavbrott, epidemiavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år.

Övrigt

Rättsskydd, skattemål, miljöbrott, transport, utställningsförsäkring, kundolycksfall, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.

December 23, 2023

Säkra Restaurangen

Företagsförsäkring från 440 kr / månad

Företagsförsäkring för café och restaurang – Säkra Restaurangen

Tillsammans med Säkra har Förhandlat tagit fram en företagsförsäkring anpassad för dig som driver café, serveringar och andra verksamheter* inom restaurangbranschen.

Som försäkringstagare skyddas du mot vanliga problem som trasiga kylar, förstörda inventarier, läckage, brand, stöld och inbrott. Då vi vet att det dyraste inte är själva skadan som skett, utan avbrottet det orsakat får du med vår försäkring även ersättning för förlorade intäkter, om något tråkigt sker.

Vi ser dessutom till att det eventuella avbrottet blir så kort som möjligt, tack vare vår dedikerade skadehantering – som snabbt tar hand om ärendet.

*Ej försäkringsbara branscher – Nattklubbar, Pizzerior och Kiosker

Vad som ingår och mer information

Säkra Restaurangen är anpassad för restauranger, caféer, serveringar, catering och andra matrelaterade verksamheter som omsätter upp till 20 miljoner kronor per år. Försäkringen är utvecklad i samarbete med Berkley, en global försäkringskoncern med lokalt fokus, som är experter på att se till att avbrottet för din verksamhet blir så kort som möjligt om något händer.

Egendom

Maskiner, inventarier, varor i kyl och frys, ägd, hyrd, leasad egendom mm. Upp till 50% av årsomsättning.

Avbrott

Täckningsbidrag till följd av ersättningsbar skada upp till 100% av årsomsättningen, maskinavbrott, epidemiavbrott, kund- och leverantörsavbrott.

Ansvar

Allmänt ansvar och produktansvar för person och sakskada upp till 10 miljoner kronor per år.

Övrigt

Rättsskydd, skattemål, miljöbrott, transport, ustställningsförsäkring, kundolycksfall, rån och överfall mm upp till 500 000 kronor per år.